FAQs Complain Problems

पूर्व पदाधिकारीहरु

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
कृष्णप्रसाद बर्मा अध्यक्ष vermakrishnaprasad@gmail.com ९८४४०३२९८९
नितु देवी नितु देवी यादव उपाध्यक्ष ९८४४२६३००८
birendra das विरेन्द्र दास कार्यपालिका सदस्य 9812003680
सटहु ठाकुर कार्यपालिका सदस्य
jagtaran devi जगतारण देवी कार्यपालिका सदस्य
gita devi गिता देवी राम कार्यपालिका सदस्य
ramdeni devi रामदेनी देवी दास कार्यपालिका सदस्य
siphal kumari सिफल कुमारी पासवान कार्यपालिका सदस्य