FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बेटी बचाउ बेटि पढाउ को फारम ७६/७७ 02/10/2020 - 21:56 PDF icon बेटी बचाउ बेटि पढाउ को फारम.PDF
विपन्न नागरिक आवेदन तथा सिफारिस फारम ७६/७७ 02/10/2020 - 21:52 PDF icon विपन्न नागरिक आवेदन तथा सिफारिस फारम.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउनको लागि दिने निवेदनको ढाँचा ७६/७७ 02/10/2020 - 21:50 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउनको लागि दिने निवेदनको ढाँचा.pdf
बसाइसराइको लगत हस्तान्तरण फारम सूचना ७६/७७ 02/10/2020 - 21:49 PDF icon अनुसूची ६ बसाइसराइको लगत हस्तान्तरण फारम सूचना.pdf
सम्बन्ध बिच्छेदको सूचना फारम ७६/७७ 02/10/2020 - 21:48 PDF icon अनुसूची ५ सम्बन्ध बिच्छेदको सूचना फारम.pdf
बिबाहको सूचना फाराम ७६/७७ 02/10/2020 - 21:47 PDF icon अनुसूची ४ बिबाहको सूचना फाराम.pdf
अनुसूची ३ मृत्युको सूचना फारम ७६/७७ 02/10/2020 - 21:45 PDF icon अनुसूची ३ मृत्युको सूचना फारम.pdf
जन्म सूचना फारम ७६/७७ 02/10/2020 - 13:50 PDF icon अनुसूची २ जन्मको सूचना फाराम.pdf