FAQs Complain Problems

रामनगर गाउँपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य चौकीहरुले प्रदान गर्ने सुविधा कस्तो लाग्यो ?

राम्रो
32% (28 votes)
नराम्रो
44% (39 votes)
संतोषजनक
24% (21 votes)
Total votes: 88